Groepen

Elk kind heeft de vermogens te groeien naar zijn authenticiteit. We focussen op nieuwe vaardigheden oftewel the 21st-century skills. Daarom coachen we kinderen met veel passie naar hun eigenheid om vaardiger te worden.

 

We sturen en begeleiden ze in hun hoofdrol van zelfregie en eigenaar van hun eigen ontwikkeling en hun reflectief vermogen voor samenwerken en collectief leren;

Op de Verbinding hebben we de volgende combinatieklassen: groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. Sommige projecten worden schoolbreed aangeboden, waarbij verticale groepjes worden samengesteld.

Behalve de onderwijsmethoden om de kinderen taal en rekenen aan te bieden, besteden wij aandacht aan Engels, lichamelijke opvoeding en de taak- en werkhouding in combinatie met Deugdenontwikkeling voor alle groepen. Er wordt gebruik gemaakt van ondersteunende en verbredende tools zoals Nieuwsbegrip en Gynzy.

Het onderwijs in groep 1/2  wordt per schooljaar rondom de thema’s uit de methode aangeboden waarbij  de thematafels centraal staan.

Vanaf groep 3 krijgen de kinderen Wonderspel, thematische lessen waarbij de ontwikkeling van sociale, creatieve en presentatievaardigheden geënt op het deugdenonderwijs centraal staat.

Vanaf groep 4 krijgen de kinderen elke vrijdag Schoolzwemmen.

Huiswerk

Huiswerk is een onderdeel van zelfstandig leren en studeren. Vanaf groep 4 krijgen de kinderen op de Verbinding regulier huiswerk mee. In specifieke gevallen kunnen kinderen (vanaf groep 1) huiswerk meekrijgen. Als hulp van ouders benodigd is, wordt dit expliciet door de leerkracht aangegeven. In principe kan het kind zelfstandig zijn huiswerk maken, doch begeleiding door ouders is altijd zinvol.

Groep 4 t/m 8: Woordenschat leerwerk standaard: Maandag en Woensdag

Groep 5 t/m 8: Redactiesommen standaard: Vrijdag

Groep 5 t/m 8: Aardrijkskunde, Topografie of Geschiedenis (zie agenda kind)