Missie, visie en ambitie

Onze missie is kinderen die ruimte te bieden dat ze meer welzijn, vreugde en geluk beleven. Gelukkige kinderen hebben niet het beste van alles: ze maken het beste van alles. We nodigen kinderen uit op zoek te gaan naar hun  kwaliteiten om met zelfkennis, zelfregie en zelfreflectie hun leven te verrijken. Zo maken we kinderen vertrouwd met het eigenaarschap van hun eigen ontwikkeling en geluk.

 

Onze visie is te excelleren met respect voor ieders eigenheid (leerstijl en talent) door samen met alle betrokkenen toe te werken naar een voorbeeldige school.

 

Onze ambitie is een hoger onderwijsrendement te bereiken dan het landelijk gemiddelde op schoolniveau en in alle groepen door ons te focussen op de kwaliteiten en onderwijsbehoeften van kinderen. We leggen zodoende een basis in alle groepen voor een verrassende hoger percentage doorstromende kinderen naar de havo en/of het VWO dan 40% als het landelijk gemiddelde. We zien het onbenut laten van de mogelijkheden tot excelleren van elk kind als het verspillen van talent. Met onderwijs vanuit het hart zien we kinderen schitteren.

Cito opbrengsten De Verbinding 2012-2015