Ouders

Onderwijs houdt voor ons niet op bij scholing. De school is een deel van de leefwereld waarin kinderen opgroeien. De totale vorming van elk kind in alle opzichten staat voorop. We werken daaraan samen met ouders als betrokken pedagogische partners. Ouders vragen we om een ‘hij/zij is-verhaal’ te schrijven over hun kind. Dat doet de school ook. Het kind schrijft zelf een ‘ik ben-verhaal’. Dit levert interessante informatie op voor gesprekken met zowel de ouders als met het kind. Kent u bewuste ouders die niets anders wensen dan een goede afstemming met de school in het belang van hun kind? Als onze aanpak u aanspreekt, dan maken we ook graag kennis met u.

 

De kernvragen bij de verhalen van elk kind – wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik – wegen mee in onze benadering van het onderwijs. Met deze kernvragen overzelfkennis leggen we een basis voor het leven. Daarom bieden we kinderen veel ruimte om hun gevoelens te verwoorden waardoor ze meer bij zichzelf komen.Het gaat om ‘de hele olifant’, een integrale benadering gericht op de samenhang tussen het fysieke, mentale, sociaal-emotionele én spirituele vlak. We coachen kinderen in hun eigenheid en ontwikkeling door hen te prikkelen zich bewust te worden van hun vermogens, levensmotieven en wilskracht voor meer passie in wat ze oppakken.

 

Iedere ouder kan op zijn of haar manier actief zijn binnen de school. Door overleg en activiteiten ontstaat er een optimale samenwerking. Zo stimuleren we ouders waar gewenst in hun pedagogisch handelen en vragen we ouders waar mogelijk om actieve hulp. Ook zijn we erg geholpen met ouders die participeren in de ouderraad of de medezeggenschapsraad.