Inschrijving

We hechten veel waarde aan persoonlijk contact en dat begint al bij het inschrijven van uw kind. U kunt uw belangstelling kenbaar maken door ons te mailen of te bellen. Alle ouders krijgen een informatief gesprek met ons. We gaan in op uw specifieke vragen.

 

Als ouder bent u op grond van de grondwet vrij in uw schoolkeuze: u kunt elke dag overstappen naar een andere school die beter bij u en uw kind past,  en als u kiest voor de Verbinding, dan gunt u uw kind een basisschool. 

Kiest u als ouder voor de Verbinding, dan heeft u een basisschool:

– waar het unieke van uw kind (in leerstijl) ons uitgangspunt is;

– waar uw kind zich vanuit zijn/haar innerlijke kracht ontwikkelt;

waar uw kind meer welzijn en vreugde beleeft en excelleert.

 

Interesse? Bezoek dan onze open dagen of maak een afspraak. U kunt mailen of bellen naar Marjan Verveda, assistent schoolleider: m.verveda@bsdeverbinding.nl , telefoon  010-2290606.

De eerstvolgende open dag is zaterdag 2 april 2016: 12.00 – 15.00 uur.

 

 

Kinderen met een handicap of onderwijsbeperking

In het kader van het recht op vrije onderwijskeuze en de toenemende vraag naar integratie van gehandicapte kinderen of kinderen met een onderwijsbeperking kunnen ouders ook kiezen voor het basisonderwijs. Dit recht op keuzevrijheid betekent echter niet dat kinderen met een handicap automatisch op een reguliere basisschool geplaatst kunnen worden. Dit hangt af van de aard en de zwaarte van de onderwijsbeperking en de feitelijke mogelijkheden van de school. Over elke leerling wordt een individueel besluit genomen. We hanteren hierbij een vastgestelde procedure, die in hoofdlijnen bestaat uit:
 • Een oriënterend gesprek met de ouders;
 • Een gesprek met een vertegenwoordiger van het regionaal expertisecentrum, waarvan de commissie voor indicatie de ouders een ‘rugzakje’ heeft afgegeven;
 • Een gesprek tussen ouders, directie en interne begeleider, waarin de ontwikkelingsmogelijkheden, de verwachting ten aanzien van het onderwijsaanbod en de mogelijkheden en onmogelijkheden van de school aan bod komen.
 • Een teamvergadering, waarin het team gehoord wordt;
 • Het nemen van een besluit door de directie en het bestuur;
 • Het schriftelijk melden van een besluit aan de ouders.

Criteria die voor een school voor regulier onderwijs een rol spelen bij het besluit tot plaatsing zijn:

 • De mate waarin een leerling zich kan ontwikkelen;
 • De zwaarte van de handicap;
 • Het karakter van de groep waarin geplaatst zou moeten worden.;
 • Het aantal gehandicapte kinderen dat al op school wordt opgevangen;
 • De grenzen in zorg waarmee de school te maken heeft.

 

Bij een positief besluit stelt de school een handelingsplan op en geeft in een tijdpad het verloop van het verdere traject aan. Bij een negatief besluit staat in de brief tevens aangegeven welke mogelijkheden er zijn voor bezwaar en beroep.