Ouderraad

De Ouderraad is, net als de Medezeggenschapsraad (MR) en Leerlingenraad, een inspraakorgaan binnen de Verbinding. De school stimuleert het instellen van een ouderraad. De ouderraad geeft feedback aan de oudervertegenwoordiging in de MR en overlegt regelmatig met Marjan Verveda als contactpersoon vanuit het schoolteam.

 

De ouderraad helpt met activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat. Hierbij valt te denken aan festiviteiten voor alle kinderen, een sportdag, de schoolreizen en het samen vieren van (algemene) feesten.

 

Een reglement van de ouderraad geeft de kaders aan waarbinnen de ouderraad haar werk oppakt.  Er is een concept voor het reglement van de Ouderraad. De ouderraad vergadert ongeveer acht keer per jaar op verschillende dagen en tijden.

 

De ouderraad houdt jaarlijks haar Jaarvergadering. Hierin worden de jaarcijfers gepresenteerd, worden diverse actuele onderwerpen besproken en worden eventuele nieuwe leden van de ouderraad officieel gekozen

 

Onder het motto “Vele handen maken licht werk” vragen we ouders om een steentje bij te dragen aan het realiseren van een fijne sfeer op school.

 

Als u als ouder een handje wilt helpen, dan kunt u uw belangstelling kenbaar maken aan Marjan Verveda: m.verveda@bsdeverbinding.nl