Team

Bevlogenheid en bezieling kenmerken onze teamleden die een vonk laten overslaan bij kinderen.

 

Bevlogenheid

Bij de Verbinding is bevlogenheid het uitgangspunt voor het personeelsbeleid: het is een belangrijk kenmerk van gepassioneerde teamleden. We werken vanuit universele waarden naast deugden als verbondenheid, dienstbaarheid, gemeenschapszin, dankbaarheid en creativiteit. Zo gaan we met ouders als hechte bondgenoten in dialoog en werken met hen samen vanuit gelijkwaardigheid met de gedeelde focus op het welzijn, vreugde en geluk van kinderen als groeibriljantjes.

Het team

Teamleden stemmen van hun persoonlijke waarden af op de waarden van de Verbinding om zich met passie in te zetten. We werken met groeps- en vakleerkrachten die zich ontwikkelen tot expert in hun vakken om het onderwijs goed af te stemmen op de behoeften van alle kinderen. Ons bevlogen team is geselecteerd op met name idealisme naast een professionele attitude en we gaan voor een brede vorming van kinderen. We verwachten als team een laag ziekteverzuim omdat alle teamleden alleen dat doen waarin ze zelf goed en voorbeeldig zijn.

Het management

Het management van de Verbinding richt zich op het schoolbeleid en de schoolontwikkeling. We spelen als school in op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn het onderwijs. Het managementteam bestaat uit de schoolleider, de assistent schoolleider, de interne begeleider en de bouwcoördinatoren.

Vakleerkrachten

We werken naast de groepsleerkrachten met verschillende vakleerkrachten voor Engels, Lichamelijke opvoeding en Wonderspel. Het zorgteam van de Verbinding complementeert de expertise benodigd om de kinderen te laten excelleren.

We doen bij de Verbinding alleen dat waar we goed in zijn om het onderwijs beter af te stemmen op de verschillende behoeften van kinderen. Onderling overleg tussen de leerkrachten is essentieel. Het Deugdenonderwijs wordt integraal toegepast door alle leerkrachten. We hebben als team een professionele attitude qua vakbeheersing om zelf te excelleren en kinderen te laten schitteren.