School

Kennis begint met zelfkennis en met zelfkennis leggen we een basis voor het leven. Iedereen beschikt over geestvermogens als rede, instinct, verstand, intuïtie en gevoel. Het vraagt moed en vaardigheid om die vermogens keer op keer te benutten. Als kinderen vanuit hun eigen kwaliteiten leren, dan ervaren ze dat ze goed zijn, zoals ze zijn om te kunnen excelleren in met name taal en rekenen.

 

De kernvragen van elk kind – wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik – wegen mee in onze onderwijsaanpak. We coachen kinderen naar hun eigenheid door hen te prikkelen zich bewust te worden van hun levensmotief, vermogens en  wilskracht. We maken kinderen vertrouwd met de integrale benadering gericht op de samenhang tussen het fysieke , sociaal-emotionele , spirituele én mentale vlak .

Op de Verbinding leren kinderen om vanuit hun eigenheid (interesses,  talenten en karakter) verantwoordelijkheid bij te nemen voor hun eigen welzijn, vreugde en geluk. We maken kinderen bewust van hun vermogen en leren hen dit aan te spreken. Kinderen werken met hun creativiteit en speelsheid stapsgewijs toe naar hun droom. Ze leren conflicten te beheersen. Immers,  oplossingen van morgen vergen  een verbinding tussen mensen. De Verbinding biedt algemeen bijzonder onderwijs aan op basis van gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke stromingen.