Ambassadeurs

Wie zijn de ambassadeurs van de Verbinding en wat zeggen ze? De Verbinding omarmt de gedachte ‘it takes a village to raise a child’ voor verbondenheid met alle betrokkenen zoals in een community school. De school staat voor onderwijs vanuit een cultuur van dienstbaarheid. Deze cultuur wordt gevoed door onze ambassadeurs, die trainers zijn in sociale vaardigheden. Ze geven interactieve lezingen op snijvlak van opvoeding, onderwijs en sociale vaardigheden om elkaar te ondersteunen en van elkaar te leren. U bent van harte uitgenodigd om de lezingen van 19.00 tot 20.30 uur gratis bij te wonen.Kijk voor data bij Evenementen.

De reeds gehouden lezingen zijn hieronder te downloaden.

………………………………………………………………………………………………
Belinda Christiaans “Alle uitgangspunten van de Verbinding zijn voor mij eenlevenswijze, verbinding tussen lichaam en geest, daar verbind ik me dan ook graag mee. Als kind in je eigen kracht te staan om zo verbinding aan te gaan met alle mensen om je heen, dat is wat ik ieder kind wens. Ik onderschrijf het belang om kinderen/mensen te leren inzicht te verkrijgen door bewustwording om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor hun leven, gezondheid en preventie.” Instructor Chi Neng Qigong en Quantum Touch, NLP Master/Practitioner, Juice Plus+ ®, eten van Groente en Fruit in capsule vorm, www.moontraining.nl
………………………………………………………………………………………………

Emiel van Doorn “Ik steun de Verbinding als een school met een focus op de brede ontwikkeling van kinderen. Een school die kinderen stimuleert om ze in hun kracht te zetten en die begrijpt wat de kinderen nodig hebben om een mooie bijdrage te leveren aan zichzelf en aan de maatschappij. Het benutten van elkaars kwaliteiten en leren omgaan met verschillen maakt van kinderen ‘wijze’ wereldburgers.”
………………………………………………………………………………………………

Sonja Draaisma: “Voor kinderen is het zinvol in een complexer wordende maatschappij al vroeg te leren conflicten te signaleren en hanteren énconstructief op te lossen. Door het zelf oplossen van onderlinge conflicten op basis van gelijkwaardigheid groeit hun zelfbeeld en zelfvertrouwen. Kinderen krijgen binnen de school dan ook handvatten voor leerlingmediation aangereikt.” NMI gecertificeerd mediator en eigenaar van www.clickmediation.nl
………………………………………………………………………………………………

Willy Hensen: “Met De Verbinding kunnen kinderen en hun begeleiders ervaren hoe het is om je innerlijke kracht te voelen, positief in het leven te staan en om authentiek te functioneren. Dat leidt tot zelfvertrouwen en veerkracht en dus tot gelukkige mensen die vanuit hun eigenheid kunnen bijdragen aan een betere wereld. Bewust worden van je waarden en deugden om die betekenisvol in te zetten om sámen te leren en te léven in de mini-samenleving van de school: een voorbeeldige voorbereiding op de maatschappij.” Master Facilitator van Deugdenproject Nederland en eigenaar van www.emoveri.nl
………………………………………………………………………………………………

Max Herold “Uniciteit en verbondenheid met jezelf, anderen en de aarde. Leren en ondernemen vanuit je eigen kwaliteiten en vanuit een innerlijk ‘weten’. Dan wordt school geen ‘school meer’ maar een mogelijkheid om natuurlijke en individuele vormen van nieuwsgierigheid te benutten voor praktische en geestelijke groei. Op deze school leert het kind om vanuit zijn eigenheid (interesses, mogelijkheden, talenten en karakter) verantwoordelijkheid bij te nemen voor zijn eigen welzijn, vreugde en geluk.”
………………………………………………………………………………………………

Monique Hoogenboom-van den Braak “De Verbinding zie ik als een school met prachtige uitgangspunten. Deze uitgangspunten klinken mij als muziek in de oren en daar draag ik als ambassadeur met liefde mijn steentje aan bij. Vanuit 24 jaar onderwijservaring, durf ik te zeggen dat deze school kinderen unieke kansen biedt zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Vooral het aanspreken van ándere dan alleen de cognitieve gebieden, die zij als mens in onze huidige maatschappij zo goed kunnen gebruiken, zal bijdragen aan de meest optimale vorming van kinderen.
………………………………………………………………………………………………

Evelyne Kramer “In het Wonderspel brengen kinderen hun eigen wens in. Ze hebben doorgaans inzicht in belemmeringen die ze op hun weg kunnen tegenkomen. Ze kunnen out of the box te denken om met creativiteit en speelsheid stapsgewijs toe te werken naar hun droom. Ze weten wat ze kunnen en verwoorden vaak of ze ondersteuning willen. Ik kan me goed vinden met de ruimte die de Verbinding aan kinderen geeft om zich vanuit hun eigenheid te ontwikkelen met gevoel voor zelfregie en eigen verantwoordelijkheid: dat raakt de essentie van het Wonderspel bij de persoonlijke groei.” Bedenker van het www.wonderspel.nl
………………………………………………………………………………………………

Ton Langelaan De school ligt precies in lijn met worden wie je in essentie al bent: ‘groots en krachtig’ om net zoals Happy Life Centre bij te dragen aan onderwijs voor het realiseren van ieders complete potentieel. De Verbinding is een absoluut noodzakelijke factor in de omslag van ons onderwijs, van stressvolle prestatiedruk, gericht op eenzijdige cognitieve massaproductie naarvreugdevolle holistische realisering van unieke talenten en waardevolle bijdragen aan de wereld.”
Directeur van www.happylifecentre.com voor Geluk in Onderwijs en Opvoeding.
………………………………………………………………………………………………

Justine Mol “Ik geloof in de kracht van vertrouwen en ruimte voor eigenheidzoals basisschool de Verbinding voor ogen heeft. Zelfondermijnende gedachten zullen daar plaats maken voor zelfopbouwende gedachten, zowel bij de kinderen als bij de ouders en begeleiders. Zonder deze school laten we een kans schieten om te laten zien dat een opvoeding zonder straffen en belonen met warme aandacht voor alles wat er gebeurt leidt tot gelukkige en evenwichtige mensen die hun talenten maximaal inzetten.” Zen-coach, begeleidt mensen met en in Geweldloos Communiceren www.justinemol.nl
………………………………………………………………………………………………

Sheila Neijman “Vol passie en energie zet ik mij graag in voor kinderen. Als kinderen leren dat geluk in hun woont, zij dit zelf kunnen wakker maken, kunnen delen en vergroten, dan is mijn ambassadeurschap geslaagd. Het huidige onderwijs is gericht op prestaties van de linkerhersenhelft: kennis, logica en leerprocessen. Terwijl voor intuïtie, inspiratie en gevoel het ontwikkelen van de rechterhersenhelft belangrijk is. Zo ontstaat duurzame verbinding en geluk. Een kind leert dat kennis net zo belangrijk is als zelfkennis!” Gelukscoach en eigenaar van www.heart4happiness.nl
………………………………………………………………………………………………

Drs. Truus van Putten “Ik ben ambassadeur geworden van deze school omdat het concept verschillende benaderingen, waaronder Human Dynamics, wilintegreren voor de totale ontwikkeling van kinderen. Een aanpak die ik graag op alle niveaus van harte ondersteun! De Verbinding kan volgens mij ook op internationaal niveau een interessant project worden.” Onderwijskundige en mede-eigenaar van het adviesbureau REE! www.reebv.nl
………………………………………………………………………………………………

Drs. Jonanda Roosingh “Ik heb er vertrouwen in dat deze school kinderen leert zich met zichzelf, met anderen en met hun omgeving te verbinden. Met de Verbinding kunnen honderden jonge mensen onbewust bekwame sociale vaardigheden verinnerlijken om als een olievlekwerking bij te dragen aan vrede en ontwikkeling op verschillende niveaus.” Pedagoog, mediator en eigenaar vanwww.taratrainingen.nl
………………………………………………………………………………………………

Ingrid Rouleaux “Het gedachtegoed van basisschool de Verbinding geeft goed aan wat kinderen nodig hebben: hoofd, hart en lijf in balans, eigenwaarde. Wat zou het mooi zijn als de universele liefde, wijsheid, kennis en ervaring op elke school als vanzelfsprekend toegepast zou worden. Dit gun je toch elk kind.” Ingrid is initiatiefnemer van onzekinderenzijndetoekomst www.onzekinderenzijndetoekomst.nl/christoffelappel.php
………………………………………………………………………………………………

Erwin Tielemans “Verbindende Communicatie (VC) inspireert om te communiceren zonder verwijten of macht. En, door zijn eenvoud kan iedereen VC leren door zich bewust te zijn van de eigen gevoelens en de achterliggende behoeften. Het is revolutionair en het geeft hoop op een betere wereld voor alle mensen. Ik juich toe dat naast de Verbinding ook andere scholen kinderen leren te communiceren vanuit hun kracht en levensenergie met respect voor anderen.”www.humanmatters.eu 
………………………………………………………………………………………………

Willy van Vuuren “Een ieder heeft de vermogens te groeien naar zijn authenticiteit. Dat de school daarbij ook NLP gaat gebruiken is een pluspunt. Om zo, al op heel jonge leeftijd, kinderen te laten ervaren dat ze goed zijn, zoals ze zijn: gelukkigere mensen voor een betere maatschappij en wereld. Aan een dergelijk schoolconcept voor kinderen draag ik als eigenaar van het NLP-Instituut Tarázát vol enthousiasme en met onvoorwaardelijke Liefde bij. Ook als het gaat om coachgesprekken, begeleiding van kinderen en jong volwassenen.”
………………………………………………………………………………………………

Christiaan Zandt “Voor de oplossingen van morgen hebben we verbinding nodig tussen mensen. Ik geloof dat we van nature dat verbindend vermogen in ons meedragen. Het vraagt moed en vaardigheid om dat vermogen keer op keer te kunnen aanspreken. Een schoolomgeving kan dit proces ondersteunen en daar wil ik graag aan bijdragen. Als de Verbinding er niet zou komen, zou ik me vermoedelijk bedroefd voelen. Hoop en vertrouwen zijn gebaat bij het welslagen van dit soort mooie initiatieven!” Eigenaar BISHO-training, mediation & conflictcoaching, www.bisho.nl

 

Download Lezing Justine Mol