Opvang en vakantie

Opvang

 

De tussenschoolse opvang is gratis. We werken met een continurooster waarbij alle kinderen in de grote pauze op school blijven.

Ouders kunnen gebruikmaken van de voor- en/of naschoolse opvang. Klik hier voor meer informatie over de voor- en/of naschoolse opvang.

De ouderbijdrage is wettelijk niet verplicht en daarom zijn we ook een school zonder ouderbijdrage.

………………………………………………………………………………………………

 

Schoolvakantie 2015/2016

19 t/m 23 oktober herfstvakantie

21 dec t/m 1 januari kerstvakantie

22 t/m 26 februari voorjaarsvakantie

25 maart t/m 28 maart Paasvakantie

27 april Koningsdag

2 t/m 16 mei meivakantie/Hemelvaart en Pinksteren

Laatste schooldag 8 juli 2016

 

 

Bijzondere dagen:

4 december vrij: 12.00 uur

18 december vrij: 12.00 uur

8 juli 2016 vrij 12.00 uur