Zorg

Basisschool De Verbinding beschikt over een zorgteam dat ingezet wordt om uw kind te begeleiden als het extra hulp nodig heeft op cognitief of sociaal emotioneel gebied. Want ieder kind ontwikkelt zich op een andere manier of in een ander tempo. Als school monitoren wij deze ontwikkeling en bieden hulp waar nodig.

 

Ons zorgteam bestaat uit een Remedial Teacher (RT), een Intern Begeleider (IB), een gedragspecialist, een school maatschappelijk werker (SMW) en twee kindercoaches. De school gebruikt de methodiek ZIEN om de sociaal emotionele ontwikkeling te monitoren. In samenspraak met de groepsleerkracht wordt bepaald welke zorg een kind eventueel nodig heeft.